Niniejsza strona internetowa należy do spółki Coinquista S.A. z siedzibą w Warszawie, która prowadzi przy jej wykorzystaniu ofertę publiczną oraz akcję promocyjną oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i reklamowy, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.
  • 231 712 PLN zebrany kapitał
  • Projekt
    zakończony
  • 254 akcjonariuszy
  • 4 000 000 PLN kwota zbiórki
  • 20 % procent oferowany
  • 16 PLN cena akcji
  • 250 000 liczba akcji
  • 18.05.2019 data zakończenia

Coinquista S.A jest jedną z pierwszych polskich spółek umożliwiających handel kryptowalutami, które znalazły się w rejestrze małych instytucji płatniczych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Dzięki możliwości śledzenia najlepszych inwestorów i inwestowania pod okiem ekspertów, giełda pozwoli użytkownikom na szybkie i bezproblemowe wejście w świat kryptowalut.

Akcjonariusze